Logo wereldregio.nl

Plannen N59 moeten Tweede Kamer wakkerschudden

Het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad van Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee presenteren vrijdag het Corridorplan voor de N59. In het plan staat de ambitie van de regio Zeeland en Zuid-Holland opgenomen om de N59 om te vormen tot een duurzame, goed functionerende en veilige weg. Een duurzame, verkeersveilige weg van voldoende capaciteit, waarop en waarlangs initiatieven op het gebied van schone energie gerealiseerd worden. De presentatie vormt de lancering van een campagne om de ambitie onder de aandacht van de Tweede Kamer te brengen. Het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad bestaat uit de voorzitters Verkeer en Vervoer uit de gemeenten uit de provincie Zuid-Holland en wordt voorgezeten door gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland. Ook is er een afvaardiging van Rijkswaterstaat en het Waterschap aanwezig.