Logo wereldregio.nl

College over dijkveiligheid door waterschap

Woensdagavond 19 oktober organiseert waterschap Scheldestromen een college over dijkveiligheid.Op deze avond komt de bezoeker op een laagdrempelige manier meer te weten over dijken, superstormen en overstromingen. Het vindt plaats in het waterschapskantoor in Middelburg vanaf 19.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via weekvanonswater.nl Het college is een van de activiteiten die Scheldestromen organiseert in de Week van Ons Wa-ter. Nederlanders blijken het heel vanzelfsprekend te vinden om hier veilig te kunnen wonen, terwijl ons land voor 26% onder de zeespiegel ligt. Waterbeheerders zijn dag en nacht in de weer om in te spelen op zeespiegelstijging, extremen in het weer en om ons te beschermen tegen overstromingen. Maar de natuur is grillig. Wat kunnen mensen doen als het toch fout gaat? Is iedereen daar voldoende op voorbereid? En hoe hoog of laag wonen mensen zelf? Ook dat komt aan de orde in het college. De avond duurt van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Dijkgraaf Toine Poppelaars opent de avond. Het college wordt gegeven door de jonge waterschappers Robbert-Jan Lenselink en Jelle-Jan Pieterse. Aanmelden is gewenst via weekvanonswater.nl Alle activiteiten die Scheldestromen organiseert tijdens de Week van Ons Water staan op scheldestromen.nl/weekvanonswater.