Logo wereldregio.nl

Intergemeentelijke samenwerking op terrein handhaving

Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee gaan nauw samenwerken op het terrein van toezicht en handhaving. Dinsdag hebben de dagelijks besturen ingestemd met een convenant. Hierin is de samenwerking tussen de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee op het terrein van toezicht en handhaving vastgelegd. Het houden van toezicht in de openbare ruimte is belangrijk voor een goede leefbaarheid in onze samenleving. Het convenant maakt het mogelijk dat buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders over en weer ingezet kunnen worden op het grondgebied van de gemeenten.

Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee gaan nauw samenwerken op het terrein van toezicht en handhaving. Dinsdag hebben de dagelijks besturen ingestemd met een convenant. Hierin is de samenwerking tussen de gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee op het terrein van toezicht en handhaving vastgelegd. Het houden van toezicht in de openbare ruimte is belangrijk voor een goede leefbaarheid in onze samenleving. Het convenant maakt het mogelijk dat buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders over en weer ingezet kunnen worden op het grondgebied van de gemeenten.

Steeds meer handhavingstaken worden aan gemeenten overgelaten. Dit betekent dat van de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) meer wordt verlangd. Daarnaast komen de taken en werkzaamheden van de buitengewoon opsporingsambtenaren van de buurgemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee sterk overeen.

Het convenant voorziet in een gedeeld belang om in de grensgebieden gezamenlijk op te kunnen treden. De samenwerking moet leiden tot een adequatere uitvoering van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de aan elkaar grenzende recreatiegebieden zoals het strand en de Brouwersdam. Daarnaast gaan de gemeenten samenwerken in de uitvoering van de Drank- en Horecawet.

Ook voorziet de samenwerkingsovereenkomst in de behoefte om elkaar te kunnen bijstaan in piekmomenten of bij uitval van BOA’s en toezichthouders wegens ziekte. Daarnaast brengt het uitwisselen van en de samenwerking tussen BOA’s onderling ook het delen van kennis en expertise met zich mee. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman en loco-burgemeester Jacqueline van Burg laten weten zeer tevreden met het convenant te zijn en kijken uit naar een goede en constructieve samenwerking.