Logo wereldregio.nl

Opspuiten Brouwersdam start 1 september weer

Rijkswaterstaat hervat op 1 september de zandsuppletie bij de Brouwersdam.

De voorbereiding en de aanvoer van het benodigde materieel vindt vanaf heden plaats. De werkzaamheden waren eind 2015 afgebroken in verband met het slechte weer. Nu wordt dus het resterende zand van de geplande 500.000m3 aangebracht. Deze werkzaamheden duren tot 1 oktober Daarna gaat de aannemer verder met het suppleren van 250.000m3 op het strand bij Renesse. Vanaf begin oktober tot en met begin november zal tussen strandpaal 3.19, oostelijk van paviljoen De Branding tot paviljoen de Haven van Renesse strandpaal 4.69 een stuk van 1,5 kilometer strand worden opgespoten. Tijdens de werkzaamheden kunnen bezoekers op het strand en op zee blijven recreëren. Alleen op plaatsen waar aan het strand gewerkt wordt, is het strand tijdelijk niet toegankelijk voor het publiek. Dit gebied is afgezet vanwege gevaar voor drijfzand en rondrijdende bulldozers. Om te voorkomen dat hun hond het werkterrein betreedt, worden hondenbezitters verzocht de hond in de buurt van het werkgebied aangelijnd te houden. Watersporters moeten een veilige afstand houden tot het baggerschip en de aanvoerbuizen. Daar waar gewerkt wordt, is het ook niet toegestaan om langs de waterlijn het werkgebied te passeren, zowel op zee als op het strand. De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door. Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats.