Logo wereldregio.nl

Zorgen SGP over zandsuppleties Roggenplaat

De SGP in Provinciale Staten wil helderheid over de mogelijke schade, die mosselvissers gaan ondervinden van het opspuiten van de Roggeplaat in 2017.

De Roggeplaat in de Oosterschelde krijgt er flink wat zand bij om 'te overleven'. Maar de consequenties voor de mosselsector zijn nog niet bekend. Zorgen zijn er wel. De sector heeft deze week haar zorg uitgesproken in de PZC. De SGP wil op voorhand duidelijkheid en wil niet dat de mosselvissers er de dupe van gaan worden. Het dagelijks provinciebestuur heeft er vragen over gekregen en zal die binnenkort moeten beantwoorden.