Logo wereldregio.nl
MFC start facebookactie in strijd om voortbestaan
MFC start facebookactie in strijd om voortbestaan

MFC start facebookactie in strijd om voortbestaan

Het multifunctioneel centrum in Zierikzee (MFC) legt zich niet neer bij het besluit van burgemeester en wethouders om het gebouw uiterlijk augustus 2017 te sluiten. Via Facebook is een actie gestart om de bevolking te mobiliseren. Politiek is er minder onrust. De gemeenteraad stemde eerder dit jaar jaar met een mandaat voor burgemeester en wethouders om tot een zogenoemde 'vereffening' te komen, nadat het bestuur haar taken had neergelegd. Burgemeester en wethouder hebben die vereffening vertaald in een sluiting. Er zou teveel gemeenschapsgeld naartoe gaan, zo luidde het oordeel van het college. Vooralsnog is het alleen de Socialistische Partij die zich achter het MFC schaart. Wethouder Jacqueline van Burg heeft eerder al laten weten dat het gebouw ondanks de protesten dicht moet.Huurder Theatergroep Zierik maakt zich zorgen, omdat ze fors geïnvesteerd heeft in haar plek in het gebouw. De Christen Gemeente is ook een grote huurder, maar laat weten geen actie te zullen voeren. Wel ziet de kerkelijke club het MFC graag open.