Logo wereldregio.nl

Eilandzorg start eigen portaal cliëntdossier

Zorgaanbieder Eilandzorg heeft een eigen online portaal voor cliënten en mantelzorgers opgezet voor inzicht in eigen cliëntdossier. Iedere cliënt van Eilandzorg in locatie De Wieken, Mitt Hem en in de Wijkverpleging heeft een eigen cliëntdossier. Dagelijks registeren zorgmedewerkers hierin zorginhoudelijke gegevens. Hierbij kunt u denken aan afspraken die gemaakt zijn over de zorg, welke wensen en behoeften de cliënt heeft, welke begeleiding er nodig/gewenst is etc. Voorheen waren deze gegevens alleen voor de medewerkers inzichtelijk en kon er op verzoek van de cliënt of mantelzorger mee worden gekeken in het online dossier.

Zorgaanbieder Eilandzorg heeft een eigen online portaal voor cliënten en mantelzorgers opgezet voor inzicht in eigen cliëntdossier. Iedere cliënt van Eilandzorg in locatie De Wieken, Mitt Hem en in de Wijkverpleging heeft een eigen cliëntdossier. Dagelijks registeren zorgmedewerkers hierin zorginhoudelijke gegevens. Hierbij kunt u denken aan afspraken die gemaakt zijn over de zorg, welke wensen en behoeften de cliënt heeft, welke begeleiding er nodig/gewenst is etc. Voorheen waren deze gegevens alleen voor de medewerkers inzichtelijk en kon er op verzoek van de cliënt of mantelzorger mee worden gekeken in het online dossier.

Om de eigen regie en zelfstandigheid van de cliënt zo veel mogelijk te stimuleren, heeft Eilandzorg onlangs het ‘cliëntportaal’ geïntroduceerd. Het cliëntportaal is een website gekoppeld aan het huidige cliëntdossier, waardoor het voor cliënten en mantelzorgers mogelijk is om via internet in te loggen in het eigen zorgdossier. De afspraken die de cliënt met de zorg maakt, zijn hierdoor inzichtelijk en transparant.

In de praktijk blijkt dat vooral mantelzorgers veelvuldig gebruik maken van het cliëntportaal, omdat de cliëntgegevens op elke gewenst moment, op afstand, in te zien zijn. Mantelzorgers worden op deze manier ook meer betrokken bij de zorg.

Na een succesvolle proeffase bij cliënten in Mitt Hem zijn in februari dit jaar ook cliënten in locatie De Wieken gestart met het cliëntportaal. Sinds deze maand is het cliëntportaal ook beschikbaar voor alle cliënten uit de Thuiszorg.