Logo wereldregio.nl

Verplichte bijdrage ondernemers Zierikzee een feit

Met bijna 78 procent van de stemmen, hebben de ondernemers van de Zierikzeese binnenstad ingestemd met de komst van de BIZ, de verplichte bijdrage.Dat is de uitkomst van een stemronde onder de ondernemers. Met een BIZ haalt de binnenstad jaarlijks €50.000 binnen, waar de gemeente nog eens een bedrag van €25.000 bij doet. En dat gedurende vijf jaar, want dan moet opnieuw gestemd worden voor de verplichte bijdrage. Vrijdag in WereldRegio meer hierover.

Cijfers van de Positieve uitslag BIZ Binnenstad Zierikzee draagvlakmeting 20 april 2016 Aantal bijdrageplichtigen (stembiljet ontvangen): 253 Aantal uitgebrachte geldige stemmen: 159 Aantal ongeldige stemmen: 5 Toets 1: ‘tenminste de helft van de bijdrageplichtingen zich voor of tegen de inwerkingtreding heeft uitgesproken’. Percentage uitgebrachte stemmen van de bijdrageplichtigen (exclusief ongeldige stembiljetten): 62,85%. Toets 1 behaald: Ja. Toets 2: ‘tenminste tweederde deel daarvan zich voor inwerkingtreding heeft uitgesproken’. Percentage uitgebrachte ‘voor’ stemmen op totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen: 77,99%. Stemmen VOOR: 124 Stemmen TEGEN: 35 Toets 2 behaald: Ja. Toets 3: ‘de som van de WOZ-waarden, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet van onroerende zaken in gebruik bij dan wel in eigendom van (ingeval van leegstand) bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken voor inwerkingtreding hoger is, dan de som van de WOZ waarden in gebruik bij dan wel in eigendom van (ingeval van leegstand) bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken tegen inwerkingtreding’. Verschil totale WOZ waarden: positief € 28.557.000,-. Toets 3 behaald: Ja.