Logo wereldregio.nl

Nieuw bezoekersrecord voor Watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft 2015 succesvol afgesloten met een uiteindelijk bezoekersaantal van 85.000.Dit betekent een groei van 5 % ten opzichte van 2014 toen het bezoekersaantal op 81.000 uitkwam. Directeur Siemco Louwerse kijkt dan ook met een goed gevoel terug op 2015.,,Dit jaar hebben we onze toekomstvisie vastgelegd in het Meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018. Onze grote wens daarbij is de erkenning als ‘Nationaal Kennis- en Herinneringscentrum Watersnood 1953’. Om die wens kracht bij te zetten is het van groot belang dat we bezoekers blijven trekken, maar ook dat we ons verder ontwikkelen om interessant te blijven voor de toekomst. Dat wordt onze missie voor de komende jaren”, aldus Louwerse.