Logo wereldregio.nl

Aantal statushouders kan in 2016 tot 120 oplopen

Formeel is het nog onduidelijk hoeveel vluchtelingen met een verblijfstatus op Schouwen-Duiveland gehuisvest gaan worden in 2016, maar het getal van '120'is inmiddels gevallen.Dat gebeurde woensdagavond tijdens een bijeenkomst van gemeete, Vluchtelingenwerk, SMWO en Zeeuwland in Kerkwerve. Daar kwamen maatschappelijke partijen bij elkaar om na te denken over de manier waarop de nieuwkomers een plaats in de samenleving kunnen verwerven. Formeel moet Schouwen-Duiveland het eerste half jaar veertig mensen huisvesten. Maar de verwachtingen zijn dat het uiteindelijke aantal aanzienlijk hoger zal liggen.Dat heeft ook te maken met gezinsherenigingen, die volgen op het bieden van huisvesting. Dit jaar was de verplichting 56 personen, maar meer dan het dubbele wordt door de betrokken partijen niet uitgesloten. Zeeuwland kiest mede daarom voor plaatsing in de kernen, waar basisvoorzieningen beschikbaar zijn.