Logo wereldregio.nl

Radar-leden buigen zich over identiteit

De leden van het protestants-christelijk basisonderwijs Radar buigen zich vanavond over hun identiteit.Dat doen zij als opmaat naar een eventuele samenwerking met andere schoolbesturen. Het bestuur schrijft aan haar leden: ,,Deze avond hopen wij met elkaar in gesprek te gaan over datgene wat ons ten diepste drijft in het Christelijk onderwijs. De opbrengsten van deze avond zullen het bestuur helpen om zich te beraden op een mogelijke wijziging van de grondslag". Die discussie kan leiden tot een statutenwijziging. Radar gaat dit eerst doen alvorens het aangekondigde gesprek met andere schoolbesturen te organiseren. Tijdens een eerdere ledenvergadering kondigde het bestuur aan andere scholen te zullen benaderen om het gesprek over samenwerking aan te gaan. Dick den Bakker, directeur Onderwijs & Identiteit van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs in Nederland, begeleidt de avond over de identiteit. Identiteit was eerder de reden voor het vastlopen van een beoogde samenwerking met het openbaar basisonderwijs.