Logo wereldregio.nl

Aanpak jeugdoverlast: praten of straffen?

Er ontstaat verdeeldheid binnen de gemeenteraad over de manier waarop overlast door jongeren moet worden aangepakt.Eerder pleitte Leefbaar Schouwen-Duiveland in WereldRegio nog voor een soort van gemeentepolitie, nu spreekt de Partij van de Arbeid juist over meer jongerenwerkers.

Aanleiding is een notitie van burgemeester en wethouders. Die willen de zogenoemde BOA’s (handhavers) meer bevoegdheden geven en laten samenwerken met de straatcoaches. Ook die moeten beter kunnen optreden. Op die manier willen burgemeester en wethouders de toenemende overlast van jongeren te lijf gaan.

Dat lijkt de Partij van de Arbeid nu wat te snel gaan. De partij heeft vragen aan b en w gesteld. Ze wil helderheid over de genoemde toename van overlast en wil ook meer weten over de oorzaak daarvan. ,,Over welke vormen van overlast gaat het,” schrift de Partij van de Arbeid. De sociaaldemocraten zien nu vooral een inzet op handhaving en niet op preventie.

Jaarlijks geeft de gemeente geld aan het SMWO Welzijn om jongerenwerkers in te zetten. Maar die steken nu vooral veel tijd in de nieuwe ontmoetingsplek in de vroegere Theo Thijssenschool in Zierikzee en hebben nauwelijks tijd om de dorpen af te gaan. SMWO-directeur Jopie Koens liet onlangs desgevraagd weten dat zij hoopt dat er meer geld komt voor jongerenwerkers. Volgens haar wordt daarover ook gesproken in het gemeentehuis, maar heeft het nog niet tot meer geld geleid.

Dat voorstel ligt er dus (nog) niet. Wel het plan dus om de handhavers en de straatcoaches meer bevoegdheden te geven om de strijd met de lastige jeugd aan te gaan. De Partij van de Arbeid zet liever op preventie in en wil graag onderzocht zien dat het geld voor de straatcoaches naar het jongerenwerk gaat.

Leefbaar Schouwen-Duiveland pleitte onlangs voor een soort van gemeentepolitie met meer bevoegdheden. ,,De politie heeft steeds minder tijd, dus dan moeten we het zelf gaan aanpakken,” was de mening.