Logo wereldregio.nl
Gemeente gaat op bezit honden controleren
Gemeente gaat op bezit honden controleren

Gemeente gaat op bezit honden controleren

De gemeente gaat in september controleren op de hondenbelasting en heeft daar een bedrijf voor ingehuurd.Voor het houden van honden is hondenbelasting verschuldigd. Vrijwel alle inwoners die één of meer honden hebben betalen dan ook hondenbelasting. Toch is een regelmatig terugkerende controle nodig om tot een goede uitvoering van deze belastingregeling te komen.

Medewerkers van het gespecialiseerde bedrijf Legitiem gaan in september steekproefsgewijs huis-aan-huis controleren. Zij dragen kleding met het bedrijfslogo. Ook hebben zij een legitimatiebewijs waarnaar gevraagd kan worden. De controleurs zullen u enkele vragen stellen over het wel of niet hebben van één of meer honden. Treffen zij bij u een hond aan die nog niet in het hondenbelastingbestand van de gemeente is opgenomen, dan wordt u alsnog in de gelegenheid gesteld om aangifte te doen. Doet u dit niet, dan kan de gemeente u een boete opleggen. De controleurs vragen niet om geld.