Logo wereldregio.nl
Sluiting Oosterland 'te voorbarig'
Sluiting Oosterland 'te voorbarig'

Sluiting Oosterland 'te voorbarig'

Het is volgens de Veiligheidsregio voorbarig om nu al te stellen dat de brandweerpost in Oosterland sluit, zoals nu in berichten in de media wordt gemeld.In verschillende gebieden en voor een aantal brandweerposten in Zeeland komen er veranderingen in de brandweerzorg. Zo ook voor het gebied in het oosten van Schouwen-Duiveland en brandweerposten die zich daarin bevinden. ,,Om een goede brandweerdekking in het gebied tussen Bruinisse, Zierikzee en Brouwershaven te kunnen garanderen wordt er op zeer korte termijn onderzoek gedaan of een nieuwe brandweerpost in Nieuwerkerk een betere dekking van de brandweerzorg in het gebied kan garanderen. We wachten eerst de resultaten af uit het onderzoek. Als uit onderzoek blijkt dat door verplaatsing van de post Zierikzee de noodzaak verdwijnt voor een post in Nieuwerkerk blijft Oosterland gewoon open. Als uit het onderzoek naar een post in Nieuwerkerk blijkt dat dit de dekking ten goede komt en dit de brandweerzorg voor de toekomst waarborgt is een logisch gevolg dat Oosterland en Dreischor daarin samengevoegd worden in de nieuwe post Nieuwerkerk," zo laat de Veiligheidsegio desgevraagd weten aan WereldRegio.

Dit betekent dat er volgens de Veiligheidsregio van sluiting van de post Oosterland ,,nog geen sprake is''. En verder: ,,Het project ‘Maatwerk in Brandweerzorg’ zorgt voor een kwalitatief goede stabiele, betrouwbare en toekomstbestendige brandweerzorg in Zeeland. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio, bestaande uit alle burgemeesters, heeft hierover op 9 juli jl. een besluit genomen. Het besluit en zienswijze zijn na te lezen op http://www.maatwerkbrandweer.nl/"