Meer en grotere variatie vis Ouwerkerkse passage
Meer en grotere variatie vis Ouwerkerkse passage

Meer en grotere variatie vis Ouwerkerkse passage

Algemeen

De recent aangelegde vispassages Duiveland (Ouwerkerk) en Loohoek (Poortvliet) werken goed.

Er zijn namelijk pieken van meer dan duizend glasaal (foto) en stekelbaarzen per nacht, zo blijkt uit onderzoek van een beroepsvisser in opdracht van het waterschap Scheldestromen. In totaal zijn door beide passages bijna 35.000 vissen de Zeeuwse polders ingetrokken. Opvallend is dat in vergelijking met de rest van Nederland grote hoeveelheden glasaal naar binnen is getrokken. Ook is het aantal rode aal (grotere paling), dat naar de Zeeuwse binnenwateren trekt, hoog. Het waterschap onderzoekt jaarlijks een aantal vispassages om te toetsen of de passages werken of dat er aanpassing noodzakelijk is. Veel vissen trekken van nature om te paaien. In de periode van februari tot juli trekken vissen van zout naar brak of zoeter binnenwater in de polders. Deze trek wordt bemoeilijkt door zogenoemde waterkunstwerken als stuwen en gemalen die de waterstand reguleren en dijken. Om toch de populatie op peil te houden zijn maatregelen als vispassages noodzakelijk. Op die manier probeert waterschap Scheldestromen naast veiligheid, bij te dragen aan een gezonde omgeving. Vispassages functioneren niet altijd het hele jaar. Vissoorten kennen vaak een vas- te periode waarin zij migreren. De glasaal trekt bijvoorbeeld tussen maart en juli naar het binnenwater en vanaf augustus tot januari als schieraal naar zee. Eenmaal binnendijks migreert vis het hele jaar door tussen de verschillende wateren. Het waterschap streeft naar een goede ecologische conditie in oppervlaktewater. Dat bete kent dat er een diversiteit aan planten en dieren in de binnenwateren aanwezig is. Voor vissen als de aal, driedoornige stekelbaars, spiering, brakwatergrondel en bot zijn de Zeeuwse binnenwateren en natuurgebieden een opgroei- en leefgebied, daarnaast kunnen vissen een belangrijke voedselbron voor vogels zijn. Binnen het werkgebied zijn op dit moment dertien vispassages en vier aalgoten.

Meer nieuws