Logo wereldregio.nl

Koninklijke onderscheidingen in Bruinisse

De heren L.M. van den Bos en I. Deurloo uit Bruinisse hebben dinsdagavond een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Rabelink gekregen.Beide heren zijn al 25 jaar actief betrokken voor de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente in hun woonplaats. Vanaf 1990 is Deurloo actief als diaken. Hij vervult o.a. de functie van penningmeester van de diaconie. Verder is hij medeverantwoordelijk voor de goede werking van de kerktelefoon en installeert hij de luisterkasjes bij de leden. Sinds 2000 is betrokkene dan ook lid van de onderhoudscommissie van het kerkgebouw. Tevens is de heer Deurloo lid van het schoolbestuur van de Ds. Pieter van Dijkeschool.

Van den Bos is eveneens vanaf 1990 actief voor de Kerkenraad. Als scriba vervult hij een spilfunctie in het functioneren van de kerkenraad. Tevens is Van den Bos betrokken bij de eigen kerkelijke vrijwilligersorganisatie. Daarnaast is hij onder meer plaatsvervangend voorzitter van het schoolbestuur van de Ds. Pieter van Dijkeschool en bestuurslid van de SGP kiesvereniging. Als vrijwilliger bezoekt bezoekt hij gevangenen en helpt hij ex-gedetineerden bij