Logo wereldregio.nl
Rode Kruis start eilandelijk netwerk AED
Rode Kruis start eilandelijk netwerk AED

Rode Kruis start eilandelijk netwerk AED

In juni wordt op Schouwen-Duiveland begonnen met een fijnmazig netwerk voor de inzet van AED’s, apparaten die bij een hartstilstand levensreddend kunnen worden ingezet.De afdelingen Schouwen-Zierikzee en Duvelant van het Rode Kruis gaan vrijwilligers mobiliseren om samen met Hartveilig Wonen een eiland dekkend netwerk op te zetten. De gemeenteraad stemde tijdens haar begrotingsraad van november vorig jaar al in met een bijdrage van €48.000 voor een periode van vijf jaar. Initiatief was genomen door de Christenunie. Deze week stemden burgemeester en wethouders in met de werkwijze.

Schouwen-Duiveland telt behoorlijk veel AED’s; Automatische Externe Defibrillators. De apparaten zijn op veel plaatsen 24 uur per dag toegankelijk. Hartveilig Wonen gaat samen met het Rode Kruis vrijwilligers mobiliseren, die bij een melding meteen in actie kunnen komen. Vaak zijn opgeleide vrijwilligers sneller ter plekke dan de ambulance. In 2014 bijvoorbeeld is al meer dan dertig keer een beroep gedaan op vrijwilligers.

Dat zijn er nu nog maar een paar, maar de bedoeling is dat op het hele eiland mensen aan de slag gaan, die via de telefoon een melding krijgen en snel op pad kunnen. Ook krijgen ze meteen door waar een AED voor handen is. De initiatiefnemers denken hiermee levens te kunnen redden.

Bij een melding bij 112 van een hartstilstand wordt standaard naast de ambulances ook de dichtstbijzijnde vrijwilligers gealarmeerd. Zij ontvangen een sms-bericht op hun mobiele telefoon met de locatie van het slachtoffer en/of de locatie van de dichtstbijzijnde AED. Doordat deze binnen een straal van 40 1000 meter van het slachtoffer wonen, kunnen deze vaak sneller en binnen 6 minuten op de plaats aanwezig zijn en starten met de reanimatie.

De inzet is om deze burgerhulpverlening 24 uur per dag 7 dagen per week mogelijk te maken. De vrijwilligers zijn getraind en staan geregistreerd. Wanneer bij een melding voldoende mensen zich melden, informeert het systeem de andere vrijwilligers dat er voldoende mensen onderweg zijn. De vrijwilligers die naar het slachtoffer gaan, bieden hulp tot de ambulance aanwezig is en professionele hulpverleners de zorg overnemen.

Wethouder Cees van den Bos is portefeuillehouder. In een raadsbrief aan de gemeenteraad laat hij weten dat het initiatief past in het gemeentelijke beleid. Die gaat uit ‘van eigen kracht en verantwoordelijkheid’ van de burgers. Het gevoel van veiligheid wordt ook vergroot. Niet alleen voor de eigen inwoners, maar ook voor de vele recreanten.

Het Rode Kruis moet wel proberen om na vijf jaar de financiering van het project in de samenleving te leggen. Projectleider is Peter Aarnoudse uit Bruinisse. Hij wil met zijn Rode Kruis instanties en bedrijven gaan aanschrijven om de financiering over vijf jaar over te nemen. ,,En we gaan ons best doen om zoveel mogelijk AED’s vierentwintig uur per dag beschikbaar te hebben. Dat kan met een aangepaste kast.” Op 1 juni wordt er een eerste bijeenkomst belegd voor belangstellenden. ,,We hebben zo’n vijfhonderd vrijwilligers nodig. Dat is veel, maar er zijn nu al veel mensen die met een AED overweg kunnen. En we gaan mensen opleiden natuurlijk”.

Wie zich al wil aanmelden voor de bijeenkomst van 1 juni kan mailen naar secretariaat@rodekruisschouwen.nl