Logo wereldregio.nl

Iets minder inwoners op Schouwen-Duiveland

De discussie over de krimp ten spijt heeft Schouwen-Duiveland ten opzichte van 1 januari 2014 slechts zevenentwintig inwoners ingeleverd.De trend dat steeds meer mensen Zierikzee verkiezen boven de dorpen zet zich door. De stad heeft er 52 inwoners bijgekregen.

Op dit moment telt Schouwen-Duiveland 33.827 inwoners. Dat zijn er dus iets minder dan vorig jaar. Maar verrassend is dat het eiland qua inwoners nog ruim in haar jas zit. In 1997 (het jaar van de gemeentelijke samenvoeging) telde Schouwen-Duiveland 32.563 inwoners en dat waren er dus ruim 1260 minder dan nu het geval is.

Een rondgang langs de dorpen leert dat er een aantal opmerkelijke dalers zijn. Zo heeft Burgh-Haamstede maar liefst 65 inwoners ingeleverd en ook Bruinisse als groeikern moet het met 16 mensen minder doen. Kerkwerve levert in verhouding ook fors in. In totaal 28 mensen minder.

De drie groeiers daarentegen zijn Dreischor, Scharendijke en Zierikzee. Dreischor heeft er 20 inwoners bij en Scharendijke 21. Zierikzee is de ‘winnaar’ met 52 nieuwe inwoners. Die trend heeft zich eerder al ingezet. De discussie over het bouwen in de dorpen is dan ook een lastige. Het is niet zo dat bouwen automatisch betekent dat er meer inwoners komen. Mensen kiezen voor Zierikzee vanwege voorzieningen. En natuurlijk is er in de stad veel gebouwd.

De bevolkingsopbouw is voor deel deel afhankelijk van natuurlijk verloop. Zo zijn er 254 baby’s geboren. Slechts 14 op het eiland zelf, de rest elders. En elders is dan naar alle waarschijnlijk vooral Goes, omdat daar het ziekenhuis staat. In totaal 254 mensen zijn overleden.

Maar minstens zo interessant zijn de cijfers over vertrek en vestiging. En dan valt het op dat er weliswaar 972 mensen het eiland hebben verlaten, maar dat er meer – 999 – zijn gekomen. Vertrekkers zijn voor een belangrijk deel studerende jeugd. En een laatste detail. Het aantal mannen is met 34 afgenomen tot 16.721. Er zijn zeven vrouwen bijgekomen en dat betekent een totaal van 17.106 dames.