Logo wereldregio.nl

Congres waterveiligheid in watersnoodmuseum

Het Watersnoodmuseum organiseert van 26 tot en met 28 januari opnieuw een Waterveiligheidscongres.Drie dagen lang worden studenten, professionals uit het werkveld en een breed geïnteresseerd publiek bijeengebracht om actuele thema’s omtrent waterveiligheid te bespreken. Het overkoepelende thema van dit jaar is Internationaal. Nederland staat internationaal op de kaart als waterland, en Nederlandse ingenieurs worden vaak gevraagd voor grote uitdagende opdrachten in het buitenland. Dit werk aan bijzondere projecten in uiteenlopende gebieden en omstandigheden zorgt voor een verbreding van het blikveld en frisse ideeën. Gedurende het congres worden toonaangevende professionals gevraagd naar hun ervaringen in het buitenland, en reflecteren we op de wijze waarop we hiervan kunnen leren in onze eigen unieke Delta.

Is New York veilig? Na de recente overstromingen schrijft New York op advies van Henk Ovink een grote ontwerpwedstrijd uit om de stad te beschermen, bijna alle winnende projecten hebben Nederlandse inbreng. Kristian Koreman van Rotterdams ontwerpbureau Zus komt praten over zijn winnende idee om de miljoenenstad te beschermen. Zal Venetië blijven bestaan? Om deze prachtige Italiaanse stad te behouden moet er grootschalig actie ondernomen worden, Peter Hekman van bouwbedrijf Strukton spreekt over het innovatieve MOSE-project om de stad te beschermen en de rol van Strukton hierbij.

Wat kan China leren van Nederland? Nadat de Chinese provincie Zhejiang is getroffen door orkaan Fitow neemt een Nederlands publiek-privaat samenwerkingsverband uit de watersector - het Dutch Risk Reduction-Team - de schade op en komt met adviezen. Verder komen onder meer projecten uit Texas, Bangladesh, de Balkan, Indonesië, België en natuurlijk Nederland aan bod.

De drie congresdagen hebben allemaal een eigen subthema. Maandag 26 januari heeft als thema preventie: welke vernieuwende maatregelen worden internationaal genomen om het water buiten de deur te houden? Dinsdag 27 januari heeft als thema beleid: op welke wijze wordt waterveiligheidsbeleid op verschillende plaatsen en middels grote samenwerkingsverbanden ingevuld? Woensdag 28 januari heeft als thema emergency response: wat doen we wanneer het ondanks alle inspanningen toch mis gaat? Iedere dag bestaat uit verschillende lezingen en een workshop om zelf met de materie aan de slag te gaan.