Logo wereldregio.nl
Gemeente attendeert op financieel extraatje bijstand
Gemeente attendeert op financieel extraatje bijstand

Gemeente attendeert op financieel extraatje bijstand

De rijksoverheid heeft geld aan de gemeenten beschikbaar gesteld om inwoners met een laag inkomen eenmalig extra geld te geven, een koopkrachttegemoetkoming.Het extraatje is bedoeld voor inwoners met een bijstandsuitkering, weinig loon of weinig inkomsten. De eerste groep ontvangt de bijdrage automatisch. Maar ook inwoners die geen gebruikmaken van inkomensondersteunende maatregelen komen in aanmerking voor het extraatje. Zij moeten alleen zelf het initiatief nemen om de bijdrage aan te vragen. Dit kan tot en met 31 december 2014.

Inwoners die een WWB/IAOW/IOAZ uitkering hebben of gebruikmaken van een van de andere inkomensondersteunende regelingen van de gemeente zoals het declaratiefonds hebben al bericht ontvangen en aan hen wordt de tegemoetkoming automatisch overgemaakt. Inwoners die een ‘’aanvullende inkomensvoorzieningen ouderen’’ (Aio-uitkering) ontvangen, krijgen de bijdrage via de Sociale Verzekeringsbank op hun rekening gestort.

Inwoners die niet onder de eerder genoemde groepen vallen maar denken wel in aanmerking te komen voor deze bijdrage kunnen tot en met 31 december 2014 een aanvraag insturen bij de gemeente.