Logo wereldregio.nl

Zeeuwland zet in op betaalbaar wonen

Woningbouwverenigjng Zeeuwland wil de komende jaren inzetten op betaalbare woningen.Met een gemiddelde huurstijging van 2,5 procent spreekt directeur Antoine de Ceuster over een ‘bescheiden verhoging’. Op dit moment is het nog onduidelijk wat de huren voor individuele bewoners gaan doen. Het rijk biedt de coöperatie de mogelijkheid om mensen met hogere inkomens meer te laten stijgen. Volgens De Ceuster wordt er de komende jaren gestreefd naar maatwerk.