Logo wereldregio.nl

College wil alsnog studie naar bebouwing Schelphoek

Burgemeester en wethouders willen €20.000 uittrekken voor een nieuwe studie naar bebouwingsmogelijkheden in de Schelphoek bij Serooskerke.Dit ondanks de honderden bezwaren tegen bouwplannen in dat gebied. Bij een nieuwe studie neemt de gemeente de plannen voor een zorghotel niet langer als uitgangspunt. Pas als er bebouwing mogelijk is, kan er naar de plannen worden gekeken. De gemeenteraad wordt gevraagd het geld voor de studie beschikbaar te stellen. B en w denken dat de inrichting van het Schelphoekgebied gebaat is bij een 'economische drager'.