Logo wereldregio.nl

Zeelandia trakteert bakkers op promotiefilmpje

Zeelandia trakteert de bakkers op een bijzonder eindejaarsgeschenk. Geen standaard flesje wijn of kalender maar een promotiefilm waarbij de bakker de hoofdrol speelt en waarin het bakkersvak op een leuke, positieve wijze wordt neergezet. Een cadeau van Zeelandia voor al haar klanten. Het filmpje is te gebruiken op de sociale media, websites, winkelschermen en dergelijke. Alle bakkers in Nederland krijgen het twee minuten durende filmpje via een USB mailing overhandigd van hun Zeelandia-adviseur. De film is ook te downloaden via www.zeelandia.nl

,,We hebben gemeend om het beschikbare budget eens op een andere manier te besteden dan het gebruikelijke flesje wijn. Zeelandia vindt dat de branche de afgelopen jaren onterecht veel onder vuur heeft gelegen met diverse negatieve publicaties over brood en banket. En daarom is het nu tijd voor een positief weerwoord over het mooie bakkersambacht. Dat doen we met het beschikbaar stellen van dit filmpje waarvan wij hopen dat het een positieve bijdrage zal leveren aan het imago van de bakker”, aldus senior communicatie medewerker Leo Nouwen.