Logo wereldregio.nl

Pontesfilm genomineerd voor onderwijsprijs

De Onderwijsprijs van de provincie Zeeland wordt 20 november uitgereikt in het provinciehuis te Middelburg en Pontes Pieter Zeeman is genomineerd. Pontes Pieter Zeeman stuurde een project uit de schoolpraktijk in; het filmproject De Bunker, van docente Cathy Kotoun en haar leerlingen. De jury hield onlangs haar laatste bijeenkomst en de deelnemende scholen kregen deze week een brief, met daarin vermeld of ze al dan niet genomineerd zijn voor 20 november. Docente Cathy Kotoun deze week te horen dat haar project genomineerd is voor de Onderwijsprijs van de provincie Zeeland.

De Onderwijsprijs van de provincie Zeeland wordt 20 november uitgereikt in het provinciehuis te Middelburg en Pontes Pieter Zeeman is genomineerd. Pontes Pieter Zeeman stuurde een project uit de schoolpraktijk in; het filmproject De Bunker, van docente Cathy Kotoun en haar leerlingen. De jury hield onlangs haar laatste bijeenkomst en de deelnemende scholen kregen deze week een brief, met daarin vermeld of ze al dan niet genomineerd zijn voor 20 november. Docente Cathy Kotoun deze week te horen dat haar project genomineerd is voor de Onderwijsprijs van de provincie Zeeland.

Op 20 november maakt gedeputeerde George van Heukelom bekend wie van de genomineerden de prijs gaat winnen. Een afvaardiging van Pontes Pieter Zeeman zal aanwezig zijn bij deze feestelijke gebeurtenis. Er wordt een eerste prijs uitgereikt in twee categorieën: primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De verschillende scholen krijgen die middag de gelegenheid het ingezonden project te presenteren aan de genodigden. Naast de onderwijsprijzen zal ook een publieksprijs worden uitgereikt voor het best gepresenteerde project. Deze prijs is beschikbaar gesteld door de provincie Zeeland. De winnaar van de Zeeuwse Onderwijsprijs wordt automatisch genomineerd voor de Nationale Onderwijsprijs. Deze zal worden uitgereikt in maart 2015.