Logo wereldregio.nl

Allévo en Zeeuwland zetten in op verdere samenwerking

Op donderdag 6 november ondertekenen Ineke Dekker, raad van bestuur van Allévo, en Antoine de Ceuster, directeur van Zeeuwland, een samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen gaan intensiever samenwerken om het voor ouderen mogelijk te maken zelfstandig te blijven wonen. De overheid wil de zorg steeds meer in de buurt en thuis organiseren. Klanten van Zeeuwland en Allévo willen dat ook. Daarom bundelen woningcorporatie Zeeuwland en zorgaanbieder Allévo hun krachten. Zij willen ouderen optimale zorg bieden in het behouden van zelfstandigheid van hun eigen woonomgeving.

Op donderdag 6 november ondertekenen Ineke Dekker, raad van bestuur van Allévo, en Antoine de Ceuster, directeur van Zeeuwland, een samenwerkingsovereenkomst. Beide partijen gaan intensiever samenwerken om het voor ouderen mogelijk te maken zelfstandig te blijven wonen. De overheid wil de zorg steeds meer in de buurt en thuis organiseren. Klanten van Zeeuwland en Allévo willen dat ook. Daarom bundelen woningcorporatie Zeeuwland en zorgaanbieder Allévo hun krachten. Zij willen ouderen optimale zorg bieden in het behouden van zelfstandigheid van hun eigen woonomgeving.

Allévo en Zeeuwland werken samen in zeven appartementengebouwen van de woningcorporatie. Daarnaast willen zij een gezamenlijke visie uitdragen waarin omzien naar elkaar binnen en buiten de appartementengebouwen wordt gestimuleerd. Door bewoners, voor bewoners in samenwerking met vrijwilligers en eventueel professionals. In appartementengebouw de Veste in Zierikzee is in samenwerking met de bewonerscommissie en met ondersteuning van SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland het project ‘Omzien naar elkaar’ opgestart. Binnen dit project wordt bekeken wat bewoners nodig hebben om hun zelfstandigheid te behouden en welke ondersteuning daar voor nodig is.

Zeeuwland en Allévo zullen met bewonerscommissies verder bekijken hoe het project uit de Veste eventueel kan worden uitgerold naar andere locaties. Daarnaast heeft het personeel van beide organisaties kennis met elkaar gemaakt om de samenwerking binnen de appartementengebouwen beter op elkaar af te stemmen. Ook hierin zullen de bewonerscommissies worden betrokken.