Logo wereldregio.nl

Radar: 'Wel samenwerken, geen fusie'

Het protestants-christelijk basisonderwijs Radar wil verdergaande samenwerking met Obase (openbaar onderwijs) onderzoeken, maar zet niet langer in op een fusie.

Die boodschap hebben de ouders van kinderen binnen Radar vandaag, vrijdag, gekregen. Tot twee keer toe hebben de leden van Radar hun zorgen uitgesproken over het mogelijk aantasten van de christelijke identiteit als er samenwerking gezocht wordt met Obase. De directies van beide schoolbesturen willen samenwerken om zo samen de krimp van het aantal leerlingen tegen te gaan. De krimp heeft al geleid tot het besluit om de twee Radar-scholen in Kerkwerve en Brouwershaven samen te voegen.

Binnen Radar is er dus zorg over de toekomst. Opmerkelijk is dat de leden weliswaar samenwerking zien zitten, maar dat zij zich hierbij niet uitspreken voor Obase. Toch wil het Radar-bestuur deze koers wel inzetten. Bij een eerdere presentatie van de samenwerkingsplannen spraken de directeuren van Radar en Obase nog van een mogelijke fusie. Die laat Radar nu dus varen, zo valt op te maken uit de brief aan de ouders.