Logo wereldregio.nl

Kleinst mogelijke meerderheid voor herinrichting Zierikzee

De kleinst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met de herinrichting van het Havenpark en Havenplein in Zierikzee. Dat betekent dat de bestrating wordt aangepast, er een bescheiden geulenpad in het Havenpark komt en de kikkerfontein wordt vervangen door een replica. De Spaanse trappen in de Oude Haven worden later besproken als de Oude Haven op de agenda staat. Dat betekent dat VVD, SGP, ChristenUnie en Partij van de Arbeid met twaalf van de drieëntwintig raadszetels hun zin hebben gekregen. Tot verdriet van CDA, LSD, Alert, Groen Links, D66 en ONS. Die partijen zagen liever een verder uitgekleed plan, waarin het Havenpark zelf onaangetast zou blijven.

D66 heeft formeel geen stemrecht in de huidige raad en dat betekent 12 tegen 10. Had D66 wel stemrecht gehad (de zetel van raadslid Serge Vogelenzang is formeel niet ingevuld), had de uitslag 12 voor en 11 tegen geweest. Omdat een amendement (aangepast plan zonder trappen Oude Haven) van de VVD werd aangenomen, stemden uiteindelijk ook anderen mee om te voorkomen dat er niets zou gebeuren. Uiteindelijk stemden zestien raadsleden voor het aangepaste raadsvoorstel. Met dit raadsbesluit komt er een voorlopig einde aan de strijd, die zowel in de politieke arena als daarbuiten haar sporen heeft nagelaten. Tijdens het debat in de raad maakten partijen elkaar over en weer verwijten. Opmerkelijk was ook de reactie van LSD-woordvoerder Robbert Lievense naar zijn eigen wethouder Wim Stouten. Hem verweet hij af te wijken van het partijbeginsel, dat er geen plannen ontwikkeld worden omdat er mogelijk subsidie te halen valt. Dat zou volgens Lievense nu het geval zijn. Stouten reageerde er niet op.