Logo wereldregio.nl

Eindelijk besluit herinrichting Zierikzee

De gemeenteraad gaat vanavond, donderdag, naar alle waarschijnlijkheid eindelijk een besluit nemen over de verdere herinrichting van de Zierikzeese binnenstad. Geen ander onderwerp  heeft de politieke gemoederen in de achterliggende periode zo beziggehouden. Het gaat vanavond over het wel of niet herinrichten van het Havenpark met een geulenpatroon, de aanpassing van het Kraanplein en het wel of niet plaatsen van Spaanse trappen in de Oude Haven. De gemeenteraad stelde het omstreden plan eerder uit en wilde eerst een werkgroep vanuit de samenleving horen. Die bleek verdeeld en een unaniem advies aan de raad is uitgebleven.

Overigens staat ook de Jachthaven van de Toekomst in de Grevelingen op de agenda. Ook een dossier dat tot behoorlijke verdeeldheid in de gemeenteraad heeft geleid. WereldRegio volgt de dossiers vanavond op deze website.