Logo wereldregio.nl

Recordaantal bezoekers Watersnoodmuseum

In 2013 bezochten zo’n 87.000 bezoekers het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. In 2012 bedroeg dit aantal nog 54.000. Dit jaar was het 60 jaar geleden dat de Watersnoodramp van 1953 plaatsvond. Directeur Siemco Louwerse: ,,Dit aantal overtreft alle verwachtingen en is mede te danken aan de inzet van onze 120 vrijwilligers. Het bestaansrecht als museum van bovenregionale betekenis is hierdoor meer dan bewezen."

Behoefte Het museum voorziet in een grote behoefte en is recent nog door het publiek gewaardeerd met een 8.52 ( uitslag publieksenquete Zoover). Het museum wordt draaiende gehouden door een kleine betaalde staf ( 3,5 fte) en 120 vrijwilligers. Verklaringen voor het hoge bezoekersaantal kunnen worden gezocht in het herdenkingsjaar, de ingebruikname herinrichting 4e caisson over innovaties in de zuidwestelijke Delta, cultureel ondernemerschap, openingstijden aangepast aan toeristische markt, veel publieksaktiviteiten georganiseerd en direct inspelen op aktuele gebeurtenissen rondom waterveiligheid, veel aktiviteiten voor kinderen, speurtochten, invoering "Waterprof" en "Waterambassadeurs" en het opvoeren van toneelstuk Stormkracht voor schoolklassen, tentoonstellingen Harte-plicht, Navid Nuur en Eva Besnyo en een intensieve goede samenwerking met restaurant De Vierbannen en camping De Vier Bannen.