Logo wereldregio.nl

Speciale aandacht voor Zierikzeese carillons

De carillons van Zierikzee zullen op 2 juli centraal staan tijdens een congres van de Beiaard Wereldfederatie in Antwerpen. Stadsbeiaardier Janno den Engelsman zal tijdens een lezing voor beiaardiers uit de hele wereld de bijzondere waarde van de Zierikzeese carillons bespreken. Het afgelopen jaar is de beiaard van het Stadsmuseum aanzienlijk verbeterd. Met steun van de gemeente Schouwen-Duiveland werden diverse verbeteringen aangebracht in techniek en daardoor ook in toon. De speelbaarheid is beter geworden, de mogelijkheden van de kwartierslag zijn uitgebreid en desprankelende klank is aanzienlijk milder geworden.

In een rapport dat de adviseur Arie Abbenes over de renovatie geschreven heeft concludeert hij dat het instrument ‘tot een topinstrument’ is uitgegroeid. Het heeft aan unieke uitstraling gewonnen. Alleen al de beiaard van het Stadhuismuseum is volgens Abbenes een reis of omweg viaZierikzee waard. Daarbij komt nog dat in de Zuidhavenpoortde oudste beiaardklokken van de wereld hangen. Voor de Stichting Zierikzeese Carillons zijn de conclusies een aansporing om de Zierikzee+ als beiaardstad het komendejaar nog meer op de kaart te zetten. Het nieuwe pleintje bij de Maarstraat vormt een bijzondere toevoeging als luisterplaats voor de komende beiaardconcerten.