Logo wereldregio.nl

Geschiere stapt uit werkgroep Havenpark

Jacques Geschiere, de initiatiefnemer van de actie tégen de plannen met het Havenpark, neemt geen zitting in de werkgroep. Een werkgroep die op verzoek van de gemeenteraad nog eens goed gaat kijken naar de plannen. Op basis van de bevindingen van de werkgroep met voor en tegenstanders moet de gemeenteraad een besluit nemen over de toekomst van het Havenpark en Kraanplein.

De werkgroep is vrijdag voor het eerst bijeen gekomen onder leiding van onafhankelijk voorzitter Bram Bierens. Geschiere legde zijn verklaring af en verliet de vergadering. De gemeente spreekt in een bericht toch van een constructief overleg. In de werkgroep hebben zitting De heer Louisse namens Stand en Lande, Jaap Roskam van de site www.zierikzee-monumentenstad.nl, Janco Staal namens restaurant De Proeverij, de heer Bin; initiatiefnemer Facebook-pagina voorstanders Havenpark, Kees Verkerke namens ondernemers Havenkwartier, Leendert van Melle namens H2OK, mevrouw Slachter; gids van het VVV en mevrouw Pankow namens OVO.