Logo wereldregio.nl

Gebruikelijke kerstsneldamtoernooi in Zierikzee

Zoals gebruikelijk aan het einde van het jaar organiseert damclub Goes-Zierikzee weer een kerstsneldamtoernooi. Het wordt gehouden op maandag 30 december in de bovenzaal van De Driehoek in Zierikzee. De aanvang van de wedstrijden is om 19.00 uur. Er worden acht ronden Zwitsers met loting door de computer gespeeld. Hierdoor krijgt iedere speler steeds een tegenstander met min of meer zijn eigen sterkte tegenover zich. Het is een open toernooi. Opgave is mogelijk bij Cor Boot: 0111-461374 of  clboot@hetnet.nl.