Logo wereldregio.nl

Schouwen-Duiveland energieneutraal

Schouwen-Duiveland gaat werk maken van haar ambitie om in 2040 een energieneutraal eiland te zijn. Dat wil zeggen, dat de regio zelfvoorzienend is. Dat ze zelf in haar energiebehoefte kan voorzien en dat betekent vrijbaan voor zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. De ondernemers, gemeente én sociale werkvoorziening de Zuidhoek hebben de handen inééngeslagen. Want met de Zuidhoek erbij krijgt ook maatschappelijk ondernemen meer inhoud.

De energiewereld staat voor grote veranderingen. De vanzelfsprekendheid dat energiebedrijf Delta bijvoorbeeld (op Schouwen-Duiveland op jaarbasis goed voor een omzet van zo’n vijftig miljoen euro) grote winsten bijschrijft is voorbij. Steeds meer partijen zien voor zichzelf een rol in het energielandschap weggelegd.

Wethouder Ad Verseput bijvoorbeeld is ervan overtuigd, dat het inzetten op duurzame energie de regio geen windeieren zal leggen. Vooral Duitse recreanten hechten er grote waarde aan ,,en ik denk ook dat als we energieneutraal worden dat nieuwe bedrijven naar het eiland kan trekken.”

Dat is ook de overtuiging van Olivier Verwest, voorzitter van de Ondernemerskring Schouwen-Duiveland. Wat hem betreft komt er een coöperatie op het eiland. Een bedrijfsmatige opzet die gaat inzetten op het realiseren van nieuwe energieopwekking. Verwest ziet al op relatief korte termijn 10.000 zonnepanelen komen.

En daar komt de Zuidhoek om de hoek kijken. ,,Met de participatiewetgeving moeten de bedrijven mensen vanuit de beschutte omgeving van de sociale werkplaats gaan opnemen. Dat wordt straks wettelijk verplicht,” aldus wethouder Gilles Houtekamer. Hij zet zich (ook als voorzitter van de Zuidhoek) in voor de mensen, die straks door rijksbezuinigingen buiten de boot dreigen te vallen. Jos Rijk, directeur van de Zuidhoek, is ervan overtuigd dat ‘zijn mensen’ een waardevolle rol kunnen spelen in bijvoorbeeld het monteren van zonnepanelen of andere energieprojecten.

Los van de ambities, zoals die nu door gemeente en ondernemers worden uitgewerkt, staat de regio al aan de vooravond van grote veranderingen. Zo komt een getijdencentrale in de Brouwersdam steeds dichterbij en ook een windmolenpark voor de kust zou aan 55.000 huishoudens energie kunnen leveren.

Maar dat weerhoudt de ondernemers en de gemeente niet van haar eigen ambitie verder uit te werken. Rijk: ,,We hebben het over energie, maar het gééft ook veel energie.”

Verwest wil de plannen tijdens de nieuwjaarsborrel van zijn club gaan presenteren. Daarna kan het wat hem betreft snel gaan. Zonnepanelen op daken van woningen, dorpshuizen, bedrijven, op akkers, misschien wel tegen dijken aan. En Verseout tot slot: ,,De verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad komen er aan. Laat de partijen zich maar duidelijk uitspreken.”