VVD wil opheldering over uitspraken wethouder | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

VVD wil opheldering over uitspraken wethouder

De VVD wil opheldering over de uitspraak van wethouder Wim Stouten, dat hij altijd al tegen het verdwijnen van de kikkerfontein op het Havenpark in Zierikzee  is geweest.Stouten zei dit donderdag op vragen van WereldRegio naar aanleiding van het aangepaste plan voor de binnenstad. Burgemeester en wethouders willen nu wél dat de fontein, Job Baster en het anker op het Havenpark blijven. Ook het geulenpatroon wordt bescheidener uitgevoerd. Tot deze week wilden b en w het Havenpark rigoreus op de schop nemen. Maar Stouten laat nu weten het weghalen van de fontein nooit te hebben zien zitten en een minderheidsstandpunt te hebben ingenomen.

De VVD zegt te hechten aan collegeaal bestuur. Dat betekent dat ook wanneer één van de wethouders (of de burgemeester) niet instemt met een voorstel, dit niet hardop gezegd wordt. Het hele college verdedigt normaal een aangenomen voorstel. Stouten klapt nu als het ware uit de school. In vragen aan b en w vraagt de VVD opheldering. Dat de uitspraken van Stouten gevoelig liggen is ook gebleken uit het feit, dat meerdere politieke partijen bij WereldReio navraag hebben gedaan nadat Stouten's uitspraken donderdagmiddag op deze website verschenen. De gevoeligheid zit 'm voor een belangrijk deel in het feit, dat de weerstand onder de bevolking tegen het verdwijnen van de fontein groot was. Stouten liet donderdag ook weten, dat de lokale bevolking een sterke band heeft met de fontein.