Van Beveren stuurt platvorm visserij aan | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Van Beveren stuurt platvorm visserij aan

Kees van Beveren, gedeputeerde Provincie Zeeland, is  gekozen tot voorzitter van Het Bestuurlijk Platform Visserij (BPV). Dit platform is in 2002 opgericht om de visserijsector te ondersteunen en de belangen daarvan richting de landelijke overheid en de Europese Commissie te behartigen.

Het BPV telt 20 leden, 14 gemeenten en 6 provincies. De Provincie Zeeland is sinds 2003 lid van het platform.

De Nederlandse vissector (aanvoer, verwerking en handel) biedt werkgelegenheid aan ruim 10.000 mensen. Volgens het BPV liggen de kansen voor het versterken van de economische positie van de vissector vooral bij het verbeteren van de kwaliteit, het verbreden van het assortiment, het vergroten van de efficiëntie, het verbeteren van het imago en het samenwerken in de keten.