Ganzen mogen geschoten worden | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Ganzen mogen geschoten worden

De Faunabeheerheid Zeeland mag van 1 oktober tot en met 1 april ganzen met een geweer verjagen om schade aan kwetsbare gewassen en pas ingezaaid gras te beperken. Om de ganzen in de winter meer rust te geven, mag er van 1 november tot 15 februari niet meer gejaagd worden op ganzen die aanwezig zijn op gras dat eerder dan 1 augustus van dat jaar is ingezaaid. Dit is besloten door Gedeputeerde Staten, op verzoek van de Faunabeheereenheid Zeeland.

Grote groepen grauwe ganzen en kolganzen overwinteren graag in ons land. Ze rusten hier dan uit, ook in onze provincie. Soms veroorzaken zij schade door het eten van kwetsbare akkerbouwgewassen of gras wat net is gezaaid. De Faunabeheereenheid Zeeland wil de landelijk gemaakte afspraken nakomen en kwam zelf met het verzoek naar de Provincie.