Handtekeningen tegen zandhonger Oosterschelde | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Handtekeningen tegen zandhonger Oosterschelde

Ruim 4000 mensen hebben inmiddels hun handtekening gezet voor de campagne ‘Help, de Oosterschelde verzuipt’ van Natuurmonumenten. Met de campagne vraagt de natuurorganisatie aandacht voor één van de allergrootste, maar ook één van de onbekendste natuurbedreigingen in Nederland: de zandhonger in de Oosterschelde. Natuurmonumenten zet zich samen met andere organisaties in om geld los te krijgen voor behoud van de Roggenplaat.

Begin september werd de aftrap gegeven voor de campagne ‘Help de Oosterschelde verzuipt’. Kinderen van basisschool De Kirreweie uit Burgh-Haamstede zetten toen hun handtekening in het zand als steunbetuiging om de zandplaten in de Oosterschelde te redden. Begin deze week werd weer een mijlpaal bereikt: ruim 4000 mensen hebben hun handtekening gezet via de website www.zetjezandtekening.nl. Ook een aantal bekende Nederlanders ondersteunen de actie, waaronder Commissaris van de Koning Han Polman (zie foto), weerman Jos Broecke en muziekband Racoon.

Bjørn van den Boom van Natuurmonumenten is blij met de grote steun voor de actie, maar steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. ,,Het is een probleem van internationaal belang. De zandplaten in de Oosterschelde vormen een belangrijke schakel in de voedselketen van duizenden trekvogels en hebben tevens een golfremmende werking op de dijken in de zeearm. Zonder de aanwezigheid van zandplaten verliest de Oosterschelde zijn functie als belangrijk pleisterplek voor voedselzoekende kustvogels en heeft het water vrij spel op het dijkenstelsel. We hopen dat nog veel meer mensen ons helpen het belang van dit probleem onder de aandacht te brengen.” Met het inzamelen van de ‘zandtekeningen’ hoopt Natuurmonumenten het tij te kunnen keren van de zandhonger. “Door de aanleg van de stormvloedkering is de Oosterschelde uit balans geraakt. Het binnenstromende water is nog wel krachtig genoeg om van de zand- en slikplaten af te knabbelen, maar heeft onvoldoende kracht om nieuw zand weer op de platen af te zetten. Zo verdwijnen zandplaten, slikken en schorren langzamerhand onder water, een proces dat zandhonger heet."

In 2014 neemt minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) een besluit over het behoud van één van de grootste zandplaten in de Oosterschelde, de Roggenplaat. Voor het herstel van de zandhonger is de aanpak van deze zandplaat middels zandsuppletie essentieel. Er is Natuurmonumenten dan ook alles aan gelegen dat Minister Schultz straks besluit tot het behoud van de Roggenplaat in het westelijk deel van de Oosterschelde.

Als pilot is afgelopen weken een grootschalig en innovatief proef voor het herstel van zandplaten uitgevoerd bij de Oesterdam. Er is ruim 450 duizend kuub zand opgespoten. Daarmee leveren Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de Provincie Zeeland een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de effecten van de zandhonger in de Oosterschelde. “Alleen zijn we er daarmee nog niet”, benadrukt Van den Boom.