Logo wereldregio.nl

Geld voor duurzame ontwikkeling visserijgebieden

De provincie en het Europees Visserijfonds investeren samen in duurzame ontwikkeling van visserijgebieden. De partijen stellen samen 720.000 euro beschikbaar voor een subsidieregeling die bedoeld is om lokale visserijgemeenschappen in Zeeland te versterken. Van 1 tot en met 31 oktober 2013 kunnen belangstellenden subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van de werkgelegenheid, versterking van de concurrentiekracht en versterking van de sociaal-culturele identiteit van vissersdorpen. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een project passen binnen één van de vastgestelde criteria: innovatie, economische diversificatie en samenwerking. Daarbij valt te denken aan ontwikkeling van nieuwe, duurzame productiemethoden, de promotie van visserijproducten of toeristische activiteiten. Aanvragers kunnen maximaal 300.000 euro subsidie krijgen. Bovendien moet het project voor 1 januari 2016 zijn uitgevoerd.