Logo wereldregio.nl

Open archieven dag over Vorst en volk

Zaterdag 19 oktober neemt het gemeentearchief Schouwen-Duiveland deel aan de Open Archievendag. Deze archievendag is een onderdeel van de Maand van de Geschiedenis en staat in dit Oranjejaar in het teken van het thema ‘Vorst en Volk’. Deze open dag wordt gehouden van 10.00 tot 16.00 uur in het Gemeentearchief in het gemeentehuis in Zierikzee (ingang achterzijde).

Oranje lééft in Nederland. Dat heeft de troonswisseling dit jaar wel duidelijk gemaakt. Nederland kent een traditie van Oranjegezindheid, maar ook van individuen en groepen die zich juist tegen het vorstenhuis afzetten. De Schouwen-Duivelanders voelen zich van oudsher nauw verbonden met het Oranjehuis. De afgelopen tweehonderd jaar hebben zij vele malen Oranjevorsten ontvangen. Velen hebben zich ingezet in Oranjeverenigingen, Koninginnedagen werden massaal gevierd.

Oud-burgemeester Jack Asselbergs houdt om 11.00 uur een inleiding over zijn werk als Kamerheer van de Koning in Zeeland. Deze inleiding wordt om 13.30 uur herhaald. In de archiefbewaarplaats en in de studiezalen zijn exposities van stukken die het verhaal vertellen van ‘Vorst en Volk’ op Schouwen-Duiveland.

Vrijwilligers helpen mee om de archiefstukken vindbaar en doorzoekbaar te maken. Enkelen van hen zijn die dag in het archief aanwezig. De bezoekers kunnen over hun schouder meekijken en uiteraard vragen aan hen stellen. De vrijwilligers vertellen graag over hoe zij de archiefstukken bewerken en wat zij daarbij zoal tegenkomen in het archief. De resultaten van hun werk zijn te zien op de website van de gemeente.

De Vereniging Stad en Lande van Schouwen-Duiveland, die zich onder meer inzet voor het behoud van monumenten, is aanwezig met een informatiestand.  Voor elke bezoeker heeft het Gemeentearchief een attentie.