Logo wereldregio.nl

Penning nieuwe voorman ondernemers Burgh-Haamstede

Sander Penning is de nieuwe voorzitter van de Ondernemersvereniging Burgh-Haamstede. Hij volgt Mark Lemsom op. Het nieuwe bestuur wil de ondernemersvereniging nieuw leven inblazen en Burgh-Haamstede beter op de kaart zetten. Vorig jaar werd een enquête in het dorp verspreid om te peilen wat men van een ondernemersvereniging verwacht en of men bereid zou zijn plaats te nemen in bestuur of commissies voor het organiseren van activiteiten. Uit de antwoorden kwam verder naar voren dat ondernemers vooral waarde hechten aan netwerken en onderlinge contacten verbeteren, Burgh-Haamstede als geheel op de kaart zetten en belangenbehartiging.

Komende maanden zal er flink de vaart gezet worden achter nieuwe plannen en het maken van een begroting. Afspraken die reeds gemaakt zijn zullen worden nagekomen. Tijdens de vergadering benadrukte bestuur het belang van het samenwerken om de ondernemersvereniging succesvol te kunnen laten functioneren. Het bestuur ziet hierin zeker een rol voor zichzelf, maar roept ondernemers op actief deel te nemen aan commissies.  Nieuwe voorzitter Penning (jurist en mediator) heeft veel ervaring als voorzitter van diverse verenigingen en raden. Het bestuur bestaat verder uit Ronald Middelhoek (secretaris), Willem van Zalm (penningmeester)Jan-Kees van der Graaf en Perry Besling, beiden algemeen lid.