Logo wereldregio.nl

Gemeente inventariseert asbest in gebouwen

Het afgelopen half jaar inventariseerde de gemeente de gemeentelijke gymzalen, peuterspeelzalen en het zwembad Onderdak op de aanwezigheid van asbest. In totaal zijn 14 gebouwen onderzocht. In 8 gebouwen is asbest aangetroffen. De aanwezige asbest levert geen gevaar op. Bij 5 gebouwen, vier gymzalen en een peuterspeelzaal, is het materiaal aangetroffen in de plafondplaten van de technische ruimte. Het asbest wordt uit voorzorg weggehaald. Bij de overige gebouwen is de asbest aangetroffen in gevelbeplating. Dit is een hechtbonden vorm die pas bij sloop verwijderd hoeft te worden. Deze gebouwen dateren van voor 1980, in die tijd was asbest een veel gebruikt bouwmateriaal vanwege de brandwerendheid.

Het doel van deze asbestinventarisatie was om inzicht te krijgen in de aanwezigheid van asbest in gemeentelijke gebouwen waar kinderen verblijven. Zo kan de gemeente op een zorgvuldige manier met het materiaal om blijven gaan en voorkomen dat er in de toekomst enige twijfel kan ontstaan over het vrijkomen van asbest. In de installatieruimten wordt het uit voorzorg verwijderd omdat er in deze ruimten vaak werkzaamheden worden uitgevoerd. De gemeente wil voorkomen dat het materiaal beschadigd. Bij diverse andere gemeentelijke gebouwen is in het verleden al een asbestinventarisatie uitgevoerd. Bij de andere wordt, waar noodzakelijk geacht, in de komende jaren tijdens de reguliere inspectie een inventarisatie uitgevoerd.

Het Rijk droeg het basisonderwijs op om voor 1 juli 2012 per schoolgebouw een asbestinventarisatie te maken. De gemeente Schouwen-Duiveland besloot daarop om ook alle andere gemeentelijke gebouwen waarin kinderen verblijven te controleren op asbest.

Een overzicht van de rapporten van deze asbestinventarisatie is te raadplegen op de gemeentelijke website via www.schouwen-duiveland.nl. Wil u de volledige rapporten opvragen dan kunt u contact opnemen met Korkmaz of Rienderhoff via 452 000.