Logo wereldregio.nl

Gemeenteraad vergadert over failliet Welzijnshuis

Op deze site vanavond de ontwikkelingen rond  het gemeenteraadsdebat over het failliete Welzijnshuis. Nu al is bekend dat de VVD voornemens is burgemeester en wethouders te steunen.  Of de andere partijen zich bij deze motie aansluiten moet blijken  het debat, dat voorafgegaan wordt door een commissievergaderinWethouder Gilles Houtekamer: Welzijnshuis was zelfstandige organisatie met eigen bevoegdheden. Commissievergadering kort en gesloten. Het wachten is op de raadsvergadering, die om 20.00 uur begint.

VVD dient aan begin van raadsdebat meteen haar motie in als steun voor burgemeester em wethouders.  De strekking: het Welzijnshuis is verantwoordelijk, niet de gemeente.

PvdA bekritiseert feitenrelaas van college.

LSD had graag net oud directeurbestuurder GertJan van de Salm willen spreken ,,maar die had blijkbaar iets anders te doen.''

PvdA: college kon faillissement niet voorkomen.

CDA: Kinderopvang sleurde welzijnswerk mee in faillissement. Hoor en wederhoor niet toe te passen. Had ook Van der Salm willen horen. Met wat CDA nu weet ziet ze geen schuld bij college.

Alert! :Over directeur Welzijnshuis: als een konijn dat op de weg in koplampen van een auto kijkt. College had actiever kunnen zijn.

SGP: College heeft juist gehandeld, bestuur en raad van toezicht Welzijnshuis verantwoordelijk voor haar eigen keuzes.

Christenunie: Wrang dat kinderopvang het welzijnswerk in gevaar bracht. alleen maar verliezers. Had nog tal van vragen, die onbeantwoord blijven.  College niets te verwijten.

D66:Had raad niet eerder geïnformeerd moeten of kunnen worden?

Groen Links: Gevoelsmatig concluderen, dat alle betrokkenen een rol hebben gespeeld bij het faillissement. Zowel in gemeentehuis als Welzijnshuis. ,,We zien het al drie jaar fout gaan''.

LSD: college heeft er alles aan gedaan en raad voldoende geinformeerd.