Logo wereldregio.nl

VVD trekt conclusie voor debat: 'College niets te verwijten'

Burgemeester en wethouders vallen niets te verwijten in het faillissement van het Welzijnshuis. Die conclusie trekt de VVD nog voor het debat van donderdagavond, waar ook de rol van het college op de agenda staat. In een motie pleiten de liberalen het college vrij in het faillissement en zullen de raad om steun vragen. Binnen het Welzijnshuis echter zijn de meningen verdeeld. Zo zou het besluit van b en w (in april van dit jaar) om geld terug te vorderen in verband met de problemen binnen kinderopvang mede debet zijn aan het versnelde faillissement. De gemeente haalde geld terug dat voor welzijnstaken bedoeld was uit vrees dat het verloren zou gaan bij een faillissement. De raad werd daar in een vertrouwelijke brief over geinformeerd. Het college zelf zei in dat voorstel niet uit te sluiten dat de curator die terugboeking ongedaan zou kunnen maken. De vraag is of het college op deze manier met voorkennis (niemand wist verder van de problemen) haar eigen schade probeerde te beperken voordat andere schuldeisers zouden aankloppen. ,,Er is een kans dat de curator de rechtmatigheid van onze terugvordering zal betwisten en de middelen van ons zal terugeisen," schreef het college zelf op 15 april. B en w hadden het voorstel juridisch laten toetsen en ook contact met de eigen huisadvocaat gehad.