Logo wereldregio.nl

SMWO al in januari in beeld voor Welzijnshuis

Het Welzijnshuis heeft op 8 januari van dit jaar al het advies gekregen om uit te zien naar een samenwerkingspartner of een fusie aan te gaan. Dat is een ambtelijk advies geweest aan de directeur-bestuurder van het Welzijnshuis. Daarbij is ook de suggestie gedaan om met de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn in de Oosterschelderegio te gaan praten. Dat advies heeft het welzijnshuis afgeslagen omdat er nog voldoende vertrouwen was in financieel betere tijden. Dat blijkt uit het feitenrelaas van de gemeente, dat donderdagavond op de agenda staat van de gemeenteraad.  Die wordt  voorafgegaan door een commissievergadering, zodat het publiek de kans krijgt weer in te spreken. Nu is SMWO alsnog de overnamepartner en wordt gekeken welke taken en medewerkers mee over kunnen. Gert jan van der Salm, toenmalig directeur van het Welzijnshuis neemt afstand van de stelling van de gemeente, dat er over overnames is gesproken. ,,Er werd informeel gesproken met de benen op tafel. Van officiele verzoeken om samenwerking te onderzoeken is geen sprake. De gemeente schrijft het erg naar haar eigen gelijk toe."