Logo wereldregio.nl

Provinciegeld voor binnendijkse kreeftenkweek

Kokkelvissersbedrijf M. Klink in Bruinisse ontvangt een subsidie van 22.000 euro voor de "Proof of concept Binnendijkse Kreeftenkweek". Dat hebben gedeputeerde staten besloten. Het bedrijf van Klink gaat een proef opzetten om kreeft op het land te kweken.

De kokkelvisser wil kreeftlarven laten uitgroeien tot kleine kreeften van vier cm lang (inclusief scharen). Dat gebeurt in een bestaande loods te Bruinisse. De kleine kreeften / larven worden daar gehuisvest in een "watertoren", die uit meerdere lagen bestaat. Tijdens de groeiperiode wordt onderzocht op welke manier het groeiproces vanaf larve tot kreeft geregeld kan worden. De uitdaging ligt daarbij onder andere in het juiste waterbeheer, aanvoer van voedingsstoffen, afvoer van afvalstoffen, watertemperatuur en stroomsnelheid. De eerste levende have wordt waarschijnlijk in mei 2014 in de installatie gezet.

Ontwikkeling van Binnendijkse Aquacultuur is onderdeel van de Economische Agenda van de Provincie Zeeland. Kweken van kreeft op Zeeuws land kan leiden tot nieuwe werkgelegenheid en een duurzame ontwikkeling van de economie. Dat past bij de rol van GS om samenwerking en innovatie te simuleren. Het college wil daarin een stuwende kracht zijn voor Zeeland, als regisseur van ruimtelijk beleid en economische ontwikkeling. Met een open en ambitieuze houding spelen we in op de kansen van land en zee. Oosterscheldekreeft is de laatste jaren uitgegroeid tot een populair product. Dat betekent dat de vraag naar deze schaaldieren groter wordt. Het kreeftenseizoen duurt echter maar kort: van april tot en met half juli. Kreeftenkweek op Zeeuws land is mogelijk een manier om het aanbod te vergroten, ook buiten het reguliere seizoen.

Als de proef een succes is, wordt de kreeftenfarm uitgebreid, zodat de kreeften kunnen uitgroeien naar consumptiewaardige kwaliteitsproducten. Op dat moment wordt de innovatie ook interessant voor andere ondernemers in de sector, restauranthouders en toeristen. De verwachte groeitijd van larve tot verkoopgeschikt product bedraagt zestien maanden.