Logo wereldregio.nl

Kinderopvang KOOS heeft het niet gered; 65 banen weg

De kinderopvangorganisatie KOOS, die onder de vlag van het Welzijnshuis werkt, heeft het niet gered. In de achterliggende periode slaagde KOOS er niet in om de concurrenten op het eiland voor te zijn. Met de faillissementsaanvraag van het Welzijnshuis is de verwachting, dat de rechtbank er binnen twee weken uitspraak in zal doen. Een onzekere periode voor ouders en medewerkers, die dinsdag zijn geïnformeerd. Wat de consequenties voor de welzijnstaken van het Welzijnshuis zijn is nu nog niet duidelijk. Een curator zal met de kwestie aan de slag moeten.