Logo wereldregio.nl

Scoop rekent op grote deelname onderzoek

Wie zich betrokken voelt bij de eigen leefomgeving en daar ook wel iets over wil zeggen, doet mee met het grootschalige onderzoek de Staat van Zeeland. Op initiatief van de provincie en in samenwerking met de gemeenten hebben vijftigduizend Zeeuwen een vragenlijst in de bus gekregen. Die kan tot half juli worden teruggestuurd of worden ingevuld via internet. Op Schouwen-Duiveland zijn er zo’n zesduizend formulieren verstuurd.

banner