Logo wereldregio.nl

Asbest eraf, zonnepanelen erop

In 2013 en 2014 kunnen agrariërs asbestdaken verwijderen tegen lagere kosten door gebruik te maken van de stimuleringsregeling "Asbest eraf, zonnepanelen erop". Ook in Zeeland wordt deze landelijke regeling uitgevoerd. Dat hebben Gedeputeerde Staten  besloten. De financiële steun stimuleert verwijdering van asbestdaken in de agrarische sector en bevordert tegelijk de opwekking van duurzame energie. Twee vliegen in een klap dus. In Zeeland is 896.000 euro beschikbaar voor de stimuleringsregeling. De regeling wordt opengesteld op 1 juli 2013.

banner