Waterschap start maaien van de bermen | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Waterschap start maaien van de bermen

Waterschap Scheldestromen begint deze week met de voorjaarsmaaironde.Tijdens deze maaironde worden de bermen langs de belangrijkste waterschapswegen gemaaid. Dit is nodig om de veiligheid op de wegen te waarborgen. Eerst worden gevaarlijke kruispunten en onoverzichtelijke bochten gemaaid. Daarna komen de drukste wegen, gevolgd door de minder drukke wegen aan de beurt.

banner