Meer jeugdige lezers bij bibliotheek | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl

Meer jeugdige lezers bij bibliotheek

Het totaal aantal abonnementen bij de bibliotheken in de Oosterschelde is 33.690. Dat wil zeggen dat  22% van het totaal aantal inwoners  van de Oosterschelderegio lid is van de bibliotheek. Daarmee is de bibliotheek  de grootste culturele instelling in de regio. Het aantal jeugdbibliotheekleden ( tussen 0- en 18 jaar) is nu bijna 21.000 en nam toe ten opzichte van 2011 met 8%, oftewel 1700 leden . Dit laat zien dat het beleid van de organisatie dat zich specifiek richt op jeugd succesvol is. Zowel de programma’s Boekstart, Boekstart in de kinderopvang als de Bibliotheek op school  stimuleren de jeugd tot lezen en bibliotheekgebruik.